Leadwiser - Logo FI

PreSales-palvelu

Kokonais­valtainen uusasiakas­hankinnan kumppanuus­palvelu osaksi myyntiänne

Halutut tulokset syntyvät systemaattisuudella. Me tuomme systemaattisen palveluprosessin myyntiputken alkupään kehitykseen ja viemme uusasiakashankintanne uudelle tasolle.

365 PreSales-palvelu

Uudista uusasiakas­hankintaasi
Leadwiserin 365 PreSales-palvelun avulla

365 PreSales-palvelumme on uusi, kokonaisvaltainen uusasiakashankinnan kumppanuuspalvelu myyntinne tukemiseen. Palvelu koostuu yleisesti starttivaiheesta, buukkauspalvelusta, raportointiosiosta sekä liidien huolenpitopalvelusta. Palvelu ja sen tarvittavat moduulit räätälöidään kuitenkin aina yhdessä myyntinne tarpeita vastaavaksi. Leadwiserin 365 PreSales-palvelu on oikea valinta, jos haluatte lähteä rakentamaan tai uudistamaan uusasiakashankintaa ja liidikantaa systemaattisesti vuosiksi eteenpäin. Erityisesti teknologiasektorilla uusasiakashankinnan tarkempi suunnittelu ja prospektointi korostuu. Lähestymistapoja ja kohderyhmiä on loputtomasti, mutta me voimme kirkastaa myyntitunnelin alkupään ajatuksia ja tuoda laajan kokemuksemme avulla uusia näkemyksiä uusasiakashankinnan haasteisiin. 365 PreSales-palvelumme on myyntitiiminne luottopakki ja palveluun sisältyy myös luonnollisesti Suomen laadukkain buukkauspalvelumme.

Starttipaja

Starttipajan kesto on tyypillisesti 2 x 1.5 tunnin Teams-palaveria. Starttipaja on prospektointivaihe ja siinä perehdytään syvällisemmin myyntiinne, myynnin prosesseihin ja asiakkuuksiin. Palavereissa muodostetaan yhteinen näkemys teille ideaalisesta markkinasta sekä tunnistetaan potentiaaliset asiakkuudet. Toinen fokus on myyntiviestin ideoimisessa ja miten se saadaan istutettua puheluun sopivaksi. Käydään läpi erilaisia skenaarioita ja lähestymistapoja uusasiakaskantaan. Starttipajan tuotoksena rakennamme oikeanlaisen kohderyhmän, teroitamme myyntiviestin puheluun sopivaksi sekä määrittelemme palveluprosessimme tarkemmin.

Osaksi myyntitiimiä

Starttipajan jälkeen integroidumme paremmin osaksi myyntitiimiänne, mahdollisesti myös myynnin järjestelmiä sekä muita viestintäkanavia. Tuotamme tämän jälkeen buukkauspalvelua, jossa voimme hoitaa tarvittaessa myös tapaamisten vahvistukset, lisätietojen lähettämisen ja prospektin alkulämmittelyn, mahdolliset tapaamisten siirrot ja kaiken kommunikoinnin loppuasiakkaan kanssa siihen asti, kunnes myyjänne on ottanut asiakkaan haltuun.

Liidipankki ja raportointi

Asiallisen soittojen kautta saadaan jatkuvasti ajantasaisinta tietoa yrityskentältä. Keräämme soittojen kautta systemaattista dataa myyntinne jatkojalostukseen. Saatte arvokasta tietoa teille potentiaalisten asiakkaiden tulevista tarpeista ja intresseistä. PreSales-palvelu ja sen lisätuotokset raportoidaan aina tietyin väliajoin myyntinne tueksi. Samalla raportoimme väliajoin myös näkemyksiämme ja kokemuksia kentältä, jotta fokusta voidaan tarvittaessa muuttaa.

Liidien huolenpito

Liidikannan jatkuva ylläpito on tärkeä osa B2B-myynnin myyntiputkea. Hoidamme osana PreSales-palveluamme myös jatkokontaktointia ja sovimme tarvittaessa teille mahdolliset jatkotapaamiset, jotta myyntitunneli pysyy koko ajan avoinna. Voimme kontaktoida myös kotisivujenne kautta tulevat inboundit laadukkaasti osana palveluamme.

Tapahtumien kutsusoitot

Onko teillä tiedossa olevia tapahtumia, joihin kaivataan lisää osallistujia ja potentiaalisia myyntiliidejä? Asiakastapahtumat ja niiden jälkihoito on myös osa myyntiputken alkupään rakentelua. Voimme hoitaa kutsusoitot ja haravoida teille lisää tapahtumaan sopivia osallistujia oman datapankkimme kautta. Voimme kontaktoida osallistuneet myös jälkeenpäin ja jalostaa niistä järkeviä myyntitapaamisia. Kutsusoitot voidaan hoitaa osana PreSales-palvelua tai tarvittaessa omana yksittäisenä palveluna.

Kiinnostuitko?

Varaa maksuton kartoituspalaveri

Ota meihin yhteyttä ja sovitaan 30min maksuton kartoituspalaveri.

Liidipankki

Kasvata myyntisi tietopääomaa
Leadwiserin Liidipankin avulla

Liidipankki on älykäs tiedonkeruu- ja kartoituspalvelumme, jonka tarkoitus on tuottaa laadukkaiden keskusteluiden kautta teille ajantasaista ja relevanttia markkinatietoa haluamastanne kohderyhmästä. Monesti yhteinen intressi tai ajoitus ei ole paras mahdollinen vielä ensimmäisessä yhteydenotossa, jolloin tapaamista ei kannata pyrkiä järjestämään. Liidipankin idea on hyödyntää asiantuntevaa keskustelutaitoamme ja rakentaa pohjaa tuleville liideille ja myynnin datalle. Olennainen ero on siinä, että me emme haastattele yrityspäättäjiä vaan käymme laadukkaan ensikeskustelun samoin kuin markkinointi- ja buukkaussoitossa. Asiantuntevan keskustelun kautta saadaan enemmän irti, kun puhelu ei ole haastattelumuotoinen. Keräämme soittojen kautta dataa myyntinne jatkojalostukseen ja saatte paremman kuvan potentiaalisen asiakassektorinne tulevista tarpeista ja intresseistä.

Liidipankki on yleensä hyödyllisin pitkissä B2B-myyntisykleissä, jolloin tiedätte myyntireitin ja tarkemman ajankohdan, milloin potentiaalisen asiakkaan ostoikkuna on avautumassa. Liidipankki voidaan toteuttaa osana PreSales- tai buukkauspalveluamme tai erillisenä tiedonkeruupalveluna. Kartoitukseen kerättävät tiedot sovitaan aina yhdessä päämiehen kanssa. Hinnoittelu muodostetaan aina tarpeidenne mukaisesti. Liidipankki pähkinänkuoressa:

Liidipankki pähkinänkuoressa