Leadwiser - Logo FI

Leadwiser - Yhdistämme yritykset

Tuloksellisia asiakas­kohtaamisia
ja myynnin etumatkaa

Leadwiser on teknologiateollisuuden toimialoille erikoistunut markkinoinnin asiantuntijayritys, joka tuottaa PreSales- ja buukkauspalveluita. Me yhdistämme modernit teknologiat, palveluntuottajat ja asiakkaat.

Leadwiser - Liikemerkki
Yksilöllisesti räätälöity uusasiakas­hankinnan kumppanuusmalli osaksi myyntitiimiäsi.
Leadwiser - Liikemerkki

Lisäpalvelu myyntisi tietopääoman ja liidikannan systemaattiseen kasvattamiseen

Leadwiser - Liikemerkki

B2B-asiakas­tapaamiset avaimet käteen-palveluna alan vakuuttavimmilla referensseillä.

Tietoa meistä

Leadwiser on moderni
markkinoinnin asiantuntija­yritys

Olemme teknologiatoimittajien B2B-myynnin tehostamisprosesseihin erikoistunut PreSales- ja buukkauskumppani. Yrityksen lähtökohtana oli toteuttaa markkinoiden ainoa buukkauspalvelu, jossa B2B-myynnin tarpeet ja tarjonta saadaan kohtaamaan paremmin heti prospektoinnista ja ensikontaktista alkaen.

Olemme huomanneet, että varsinkin teknisillä aloilla ja vaativassa B2B-ratkaisumyynnissä kuilu potentiaalisen ostajan ja myynnin välillä on ensimmäisessä puhelussa liian suuri. Soittoja tulee niin paljon, että yrityspäättäjien vaatimustaso kylmäsoittoja kohtaan on kasvanut. Tavoiteltavuuden lisäksi haasteena on yhteisen kielen puute; yrityspäättäjä ja potentiaalinen ostaja on yleensä vahvan teknillisen taustan omaava, kun taas kylmäsoittaja on pääsääntöisesti telemarkkinoinnin ammattilainen.

PreSales- ja buukkauspalvelut

Me käänsimme asetelman toisinpäin ja yrityksemme kulmakivenä ovat PreSales- ja buukkauspalvelut, jossa soittotyön tekijät ovat liike-elämää hyvin tuntevia, teknologia- ja tekniikan alan ammattilaisia.

Taustatöiden tekeminen onnistuu itsenäisesti myynnin resursseja tuhlaamatta. Löydämme yrityspäättäjien kanssa yhteisen kielen helpommin ja pääsemme tasapäiseen keskusteluun, jolloin luottamus ja linkki päämiehemme agendalle syntyy nopeammin. Myyntipotentiaali kasvaa, ajankäyttö tehostuu ja jokainen meidän järjestämä tapaaminen on aito myynnin mahdollisuus. Voimme ylpeästi todeta, että tässä me olemme Suomen parhaita.

Leadwiser - Yhdistämme yritykset taustakuva

Hekin luottavat meihin

Asiakaskertomukset

Asiakkaat kertovat

Asiakkaidemme menestys on koko toimintamme keskiössä ja olemme saaneet olla mukana monessa menestystarinassa. Lue lisää palveluista ja kumppanuudesta asiakkaidemme näkökulmasta.

Leadwiser - Referenssilogo

Heltti

Olemme olleet pitkään mukana kehittämässä asiakkaamme myyntiputken alkupäätä. Hyvä yhteistyö on avannut paljon uusia ovia ja tuonut konkreettisia tuloksia asiakkaamme myynnille.
Lue lisää
Leadwiser - Referenssilogo

Staria

Olemme toteuttaneet asiakkaamme kanssa taloushallinnon ohjelmisto­robotiikkaan ja tekoälyratkaisuihin liittyviä B2B-buukkauskampanjoita vuodesta 2019 lähtien.
Lue lisää
Leadwiser - Referenssilogo

Arrow ECS

Olemme toimineet asiakkaamme kumppaniverkoston B2B-myynnin kumppanina ja päässeet toteuttamaan lukuisia teknologiasektorin myynninedistämisprojekteja yli seitsemän vuoden ajan.
Lue lisää
Leadwiser - Referenssilogo

Heltti

Olemme olleet pitkään mukana kehittämässä asiakkaamme myyntiputken alkupäätä. Hyvä yhteistyö on avannut paljon uusia ovia ja tuonut konkreettisia tuloksia asiakkaamme myynnille.
Lue lisää
Leadwiser - Referenssilogo

Staria

Olemme toteuttaneet asiakkaamme kanssa taloushallinnon ohjelmisto­robotiikkaan ja tekoälyratkaisuihin liittyviä B2B-buukkauskampanjoita vuodesta 2019 lähtien.
Lue lisää
Leadwiser - Referenssilogo

Arrow ECS

Olemme toimineet asiakkaamme kumppaniverkoston B2B-myynnin kumppanina ja päässeet toteuttamaan lukuisia teknologiasektorin myynninedistämisprojekteja yli seitsemän vuoden ajan.
Lue lisää
Leadwiser - Referenssilogo

Comsol

Olemme toimineet asiakkaamme PreSales- ja buukkauskumppanina yli kuusi vuotta ja päässeet suunnittelemaan haastavaa asiakassegmentointia ja prospektointia varsinaisen liidituotannon lisäksi.
Lue lisää

Miksi valita meidät

Me olemme olemassa, jotta te menestytte

Meillä on ollut ilo ja kunnia palvella arvostettuja teknologiabrändejä, kotimaisia palvelutoimittajia, start-up-yrityksiä ja B2B-myynnin ammattilaisia. Olemme olleet yhteistyökumppanina jalkauttamassa uusia teknologioita ja palveluita suomalaisiin yrityksiin jo lähes vuosikymmenen ajan.

Tänä aikana olemme nähneet konkreettisesti ohjelmistokehityksen nousun, konesalien kehityskaaren, pilviteknologioiden tulemisen, tietoturvan haasteet, tuotantoympäristöjen automatisoinnin ja datalla johtamisen. Samalla olemme oppineet, miten yritysten liiketoimintaprosessit ovat muuttuneet teknologioiden myötä ja olemme oppineet hyödyntämään tätä tietotaitoa soittotyössä. Sillä on merkitystä kuka teitä edustaa.

Leadwiser - Liikemerkki

Laatu ja osaaminen

Ainutlaatuinen yhdistelmä teknologiaosaamista ja B2B-telemarkkinointia. Takana yli 10 vuoden soittokokemus ja yli 1000 toteutettua B2B-myynninedistämisprojektia, joka takaa palveluidemme korkean laadun. Me keskitymme siihen minkä osaamme parhaiten.

Leadwiser - Liikemerkki

Räätälöidyt palvelut

Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja perehdymme huolellisesti asiakkaan myyntifilosofiaan, palveluihin ja myyntiputken alkupään haasteisiin. Olemme proaktiivinen myynnin yhteistyökumppani, joka tekee mitä on sovittu ja sitoutuu kehittämään asiakashankintaanne.

Leadwiser - Liikemerkki

Modernit työkalut

Olemme erittäin dataorientoitunut palvelukumppani ja hyödynnämme palveluissamme aina markkinoiden moderneimpia työkaluja sekä pitkältä ajalta jalostettua dataa. Integroidumme tarvittaessa myös saumattomasti asiakkaamme myynnin järjestelmiin.

Leadwiser - Liikemerkki

Asiakastyytyväisyys

Olemme saaneet poikkeuksetta erittäin hyvää palautetta omilta asiakkailta sekä yrityspäättäjiltä, joiden kanssa olemme käyneet keskusteluita. Emme lupaa turhia, vaan asianmukaista B2B-markkinointityötä, johon markkinoiden arvostetuimmatkin brändit luottavat.

Usein kysyttyä

Myynnillä on kysymyksiä, meillä on vastaukset

B2B-PreSales- ja buukkauspalveluihin liittyy monenlaisia pohdintoja ja kysymyksiä. Olemme koonneet tähän muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä ja kuinka prosessi etenee meidän kanssamme.

Buukkaustyö ja prospektointi vaatii aikaa ja paljon työtä. Ammattimyyjien vahvuus on asiakaskohtaamisissa ja heidän resurssinsa kannattaa käyttää tuottavammin itse myyntitapaamisiin, niiden jälkihoitoon ja tarjousprosesseihin. Jätä meille haastava tavoittelutyö ja ensikontaktointi. Vuosia rakennetulla, systemaattisella toimintatavalla saamme teidät oikeisiin pöytiin, oikeaan aikaan.

Potentiaalisten asiakassegmenttien määrittely on aina myynnin ja markkinoinnin tiimityötä. Teillä on paras tieto myynnistänne, meillä on paras tieto ostajistanne ja tunnemme erittäin hyvin suomalaisten yritysten liiketoimintaprosesseja. Olemme auttaneet useita päämiehiämme määrittelemään uusia potentiaalisia asiakassegmenttejä. Suosittelemme 365 PreSales-palveluamme, jossa voidaan pureutua tarkemmin uusasiakashankintaanne.

Kyllä voi. Ostoprosessin ymmärtäminen on keskeinen osa ratkaisumyyntiä ja lähtökohtana on aina tunnistettu tarve tai ongelma. Pääsääntöisesti asiakkaat tunnistavat itse omat tarpeensa ja käynnistävät ostoprosessin, mutta ulkoisilla markkinointitekijöillä on myös oma roolinsa. Meidän tehtävänämme on nimenomaan vaikuttaa asiakkaaseen hyvin mietityllä aiheella ja herättää hyvähenkisen keskustelun kautta uusia ajatuksia ja piileviä tarpeita. Parhaimmillaan voimme vaikuttaa jopa ostoprosessin aikaikkunaan tai tuoda siihen uusia näkökulmia. Hyvähenkisen keskustelun kautta saamme usein herätettyä uusia ajatuksia ja piileviä tarpeita ja parhaimmillaan ostoprosessin aikaikkuna voi muuttua.

Organisaatioissa on usein myös tunnistettavissa erilaisia ostoprosessin rooleja ja intressitahoja. Keskusteluita pitää käydä välillä useampien henkilöiden kanssa, jotta pääsemme oikealle ovelle ja se on yksi meidän vahvuutemme. Suosittelemme kiiteltyä Buukkauspalveluamme.

Perinteiset buukkaajat ja telemarkkinoijat eivät välttämättä tunne kovin syvällisesti vaativia teknisiä toimialoja tai B2B-ratkaisumyynnin lainalaisuuksia tai eivät osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Omat myyjät voivat sen sijaan lähestyä uusia asiakkaita liian myyntikeskeisesti. Meidän vahvuutemme perustuu nimenomaan tekniseen asiantuntemukseen. Pystymme käymään tasapäisiä ja hyviä keskusteluita päättäjien kanssa, jolloin niistä saadaan aina enemmän sisältöä irti itse tapaamisiin. Suosittelemme kiiteltyä Buukkauspalveluamme.

Kyllä voi. Ajantasainen tieto ideaalisen kohderyhmän prospektista on myynnin valtti ja päättäjien kanssa käydyt keskustelut tuottavat aina myynnille tärkeää tietoa. Esimerkiksi Liidipankki-lisäpalvelumme kautta saatte aina relevanttia tietoa teille potentiaalisesta asiakassektorista, vaikka buukkauspalvelun yhteydessä.

Sovitaan 30min maksuton kartoituspalaveri, jonka jälkeen voimme antaa konkreettisen ehdotuksen ja näkemyksemme myyntinne tehostamisesta tai uusasiakashankinnan kehittämisestä sitoumuksetta.

Hyväksytyn ehdotuksen jälkeen sovimme varsinaisen suunnittelupalaverin, jossa käydään tarkemmin läpi liiketoimintaanne ja myyntiä. Suunnittelupalaverissa kartoitetaan myös ideaaliset kohderyhmät ja sovitaan muut käytännön asiat.

Riippuen palvelun sisällöstä, siirrymme tämän jälkeen projektin valmistelevaan vaiheeseen, jossa perehdymme tarkemmin palveluihinne tai tuotteisiinne, jonka pohjalta muodostamme varsinaisen käsikirjan ja soittorungon. Voimme rakentaa myös valmiin kohderyhmän yhdessä sovituilla raameilla.

Valmisteluvaiheen jälkeen etenemme varsinaiseen tuotantovaiheeseen, joka on käytännössä meidän itsenäistä tutkimus- ja soittotyötä ja avaimet käteen-palvelua aina asiakastapaamiseen asti. Tämän lisäksi raportoimme luonnollisesti tulokset sovituin väliajoin.
Räätälöimme aina palvelunne teidän myyntiinne sopivaksi ja malleja voi olla useita. Tärkeintä on saavuttaa paras mahdollinen yhteistyömalli ja parhaat mahdolliset tulokset.