Stooritaivas asiakastarina

Stooritaivas asiakastarina


Stooritaivas on kotimainen tuotantoyhtiö, joka tuottaa liikkuvaa kuvaa televisioon, digitaalisille alustoille ja yrityksille.

Stooritaivas käyttää Leadwiserin buukkauspalvelua tarjotessaan liikkuvan kuvan palveluita yrityskentälle.
Stooritaivaan myynnistä vastaava, partner Nina Kallio:

”Leadwiserin työskentelyssä olemme olleet tyytyväisiä siihen, miten hyvin he ymmärtävät liiketoimintaamme ja tekevät pohjatyöt hyvin ja tunnollisesti. Olen saanut useammalta asiakkaalta kehut siitä, että puhelussa kerrotaan selkeästi keitä olemme, mitä teemme, ja miksi haluamme tavata. Tämän vuoksi tapaamiset ovat laadukkaita ja voimme paikan päälle mentäessä olla varmoja, että asiakkaalla on jonkinlainen tarve ja kiinnostus palveluillemme. Myös tapaamisten pohjatiedot ovat selkeät ja kattavat, tämä auttaa tapaamiseen valmistautumisessa.

Lisäksi saamme Leadwiserilta kaupanpäällisenä tiedon sellaisistakin yrityksistä, jotka eivät nyt juuri halua tavata, mutta ovat meille hyödyllisiä kontakteja jatkoa ajatellen. Pienenä toimijana soittotyön ulkoistaminen on ollut meille toimiva ratkaisu asiakastapaamisten lisäämiseen, joten tulemme varmasti käyttämään Leadwiserin palveluita myös jatkossa”

Nina Kallio
Partner, Stooritaivas Oy
linkedin2